Nieuws

Alsnog subsidie voor positief beoordeelde gezelschappen en ensembles

Tot onze grote vreugde werd vandaag, op Prinsjesdag, bekend gemaakt dat het kabinet in de miljoenennota een bedrag van € 60 miljoen heeft opgenomen om de 71 gezelschappen en ensembles, die bij het Fonds Podiumkunsten onder de zaaglijn terecht zijn gekomen, alsnog te honoreren voor de Cultuurnotaperiode 2021 – 2024.

Deze 71 instellingen kregen begin augustus een positieve beoordeling van het Fonds, maar zouden vanwege ontoereikend budget geen subsidie ontvangen. Voor velen zou dit het einde van hun voortbestaan betekenen.

Mirjam Terpstra (directeur NAPK): “Wij hebben de afgelopen maanden gevreesd voor het voortbestaan van de instellingen onder de zaaglijn. Door de extra investering van 60 miljoen hebben deze podiumkunstproducenten weer een toekomst. Het laat zien dat minister Van Engelshoven (OCW) pal voor de sector staat. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.”

De € 60 miljoen van het kabinet geeft het Fonds de ruimte om deze voor de podiumkunsten zo belangrijke makers de komende vier jaar alsnog te ondersteunen. Voor de regio belangrijke instellingen en gewaardeerde subgenres blijven nu behouden. En dat niet alleen, ook veelbelovende, jonge makers krijgen de kans om, in deze voor hen toch al moeilijke tijd, verder te bouwen aan hun artistieke signatuur. Dit stelt hen in staat nieuw publiek voor de podiumkunsten te interesseren. Daarmee is deze investering ook een investering in de toekomst van de podiumkunsten. Tot slot is de bijdrage ook van groot belang voor de werkgelegenheid in de sector, die op dit moment enorm onder druk staat.

De minister en het kabinet geven met deze extra investering een positief signaal af naar de sector. De maatschappelijke en economische waarde van kunst en cultuur worden gezien en erkend. Als belangenbehartiger van meer dan 125 podiumkunstproducenten en -instellingen zijn wij de minister en het kabinet zeer dankbaar voor de steun.

 

Terug naar Nieuws