Nieuws

Alsnog structurele subsidie voor Studio Peer

Studio Peer van (poppen)theatermaker Fred Delfgaauw krijgt alsnog structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Een onafhankelijke commissie heeft het bezwaar van het gezelschap uit Gorinchem tegen het niet honoreren van zijn subsidieaanvraag gegrond verklaard. De adviseurs van het fonds hadden de afgelopen periode geen enkele voorstelling van het gezelschap bezocht.

Studio Peer ontving in de periode 2017-2020 meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, maar kreeg afgelopen zomer bericht dat een verlenging er niet in zat. De artistieke kwaliteit van het gezelschap werd als zwak beoordeeld. In de wereld van het poppen-, objecten- en beeldend theater werd met verbijstering gereageerd. Studio Peer zou zich kwalitatief in het verleden nadrukkelijk bewezen hebben met uniek poppentheater en er was geen enkele twijfel dat ook de voorstellingen in de toekomst van hoog niveau zouden zijn.

Het gezelschap tekende bezwaar aan, vooral omdat de adviescommissie geen enkele van de zeven producties van de afgelopen vier jaar van Delfgaauw in het theater had gezien en haar beoordeling dus enkel gebaseerd had op indirecte bronnen, zoals online beschikbaar beeldmateriaal.

Het Fonds Podiumkunsten erkent dat het ontbreken van bezoekersverslagen ‘niet in lijn is met zijn formele kaders’ en volgt het advies van de bezwaarcommissie. Het betreft volgens het fonds een uitzondering. Bij alle andere aanvragen van gesubsidieerde gezelschappen zouden er wel bezoekverslagen van adviseurs zijn. Het Fonds laat weten inmiddels maatregelen getroffen te hebben om herhaling in de toekomst te voorkomen.

In de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar had Delfgaauw aangegeven dat hij de artistieke leiding van Studio Peer ging overdragen aan Ida van Dril om zich vervolgens in te zetten voor landelijke en regionale talentontwikkeling. De gemeente Gorinchem heeft inmiddels het gezelschap ook opdracht gegeven om voor de komende periode binnen de regio nog meer verbindingen te leggen met andere domeinen, zoals sociaal-cultureel werk, zorg en onderwijs. Voor die opdracht en de regionale talentontwikkeling ontvangt Theater Peeriscoop, het intieme theater van Fred Delfgaauw, een ontwikkelingsbijdrage van de gemeente. Het streven is om minder afhankelijk te worden van publieke fondsen en meer steun te mobiliseren uit private middelen.

Terug naar Nieuws