Nieuws

Algemene Rekenkamer stelt `OCW heeft onvoldoende zicht op gevolgen bezuinigingen’

Het ministerie van OCW heeft nog niet alle relevante informatie beschikbaar om het debat over een nieuwe basisinfrastructuur goed te kunnen voeren. Dit debat moet voor de zomer van 2015 gaan plaatsvinden. De informatie over 2014 is echter pas in het najaar bij de presentatie van Cultuur in Beeld beschikbaar, de minister volgt geen instellingen die geen rijkssubsidie meer ontvangen en ontwikkelingen in eigen inkomsten zijn niet gedetailleerd genoeg om daar conclusies aan te kunnen verbinden.

Ook mist de Rekenkamer informatie over ontwikkeling van de uitgaven van instellingen, werkgelegenheid in de sector en de (financiële) toegankelijkheid van het culturele aanbod. Hij beveelt aan om te zorgen dat alle relevante informatie bij het debat beschikbaar is, en om de interne gegevensbank als open data beschikbaar te maken.

Voor het volledige rapport Bezuiniging op cultuur – realisatie en effect, klik hier.

 

Terug naar Nieuws