Nieuws

De Raad voor Cultuur heeft in aanloop naar het stelseladvies een apart advies uitgebracht over de financiering van cultuur.

De vijf hoofdaanbevelingen uit dit advies zijn:

1) richt een landelijk investeringsfonds voor cultuur in dat aansluit op regionale initiatieven en bestaande structuren.
2) zorg voor verbeterde bestuurlijke beleidsafstemming en benutting van het creatieve potentieel.
3) stimuleer het geven aan cultuur.
4) onderzoek en ontwikkel fiscale instrumenten.
5) zorg voor `capacity building’ en kennisdeling.

Het volledige advies kun je hier lezen.

Terug naar Nieuws