Nieuws

Advies Raad voor Cultuur voor BIS 2017-2020 uit

De Raad voor Cultuur heeft op donderdag 19 mei zijn advies aan de minister uitgebracht aangaande de Basisinfrastructuur voor de periode 2017-2020.

De voor de podiumkunsten meest opvallende zaken in het advies zijn:

  • een negatief subsidieadvies voor Theater Utrecht vanwege het niet behalen van de eigen inkomstennorm,
  • een negatief subsidieadvies voor Het Zuidelijk Toneel, waarbij het gezelschap de mogelijkheid krijgt om een nieuw activiteitenplan in te dienen,
  • het negende jeugdtheatergezelschap in de BIS wordt wat de Raad betreft Kwatta, met daarbij een opmerking dat Flevoland potentie heeft om een functie voor een jeugdtheatergezelschap te huisvesten in een volgende BIS,
  • er wordt geadviseerd om 3 productiehuizen op te nemen in de BIS, elk voor een budget van €500.000. Dit zijn Frascati, De Nieuwe Oost en Talentontwikkeling Theater Rotterdam. De resterende €100.000 zou aan het budget van het Fonds Podiumkunsten moeten worden toegevoegd ten behoeve van talentontwikkeling, met specifieke aandacht voor regionale spreiding.
  • de twee orkesten in het oosten van het land: Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten, kregen een negatief subsidieadvies met daarbij de opdracht om een nieuw plan in te dienen dat aankoerst op een fusie per 2019,
  • bij de festivals wordt geadviseerd de aanvragen te honoreren van het Holland Festival, Oerol, het Festival Oude Muziek en de Nederlandse Dansdagen,
  • over het geheel genomen vindt de Raad dat er te weinig ambitie en beleidsmatige aandacht is voor culturele diversiteit in de plannen van de instellingen.
Terug naar Nieuws