Nieuws

De Amsterdamse Kunstraad heeft deze week Om de stilte heen gepresenteerd, het advies over de aanvragen voor de Amsterdam Bis ter voorbereiding van het Kunstenplan 2021-2024. De kunstraad heeft 49 aanvragen ontvangen voor 35 plekken. Nieuw is de toevoeging van 9 functies in de Amsterdam Bis. Met de invulling die de kunstraad adviseert zal de Amsterdam Bis beter gespreid zijn over de stad en meer ruimte bieden aan onderbelichte verhalen. Voor de Amsterdam Bis is 73,5 miljoen euro beschikbaar. De kunstraad kiest in dit advies voor vernieuwing in genres. Bij de historisch gegroeide verhouding tussen de genres is wat de kunstraad betreft graduele bijstelling op zijn plaats. De kunstraad adviseert een verschuiving van subsidie van de klassieke podiumkunsten naar de genres beeldende kunst, letteren en film, die traditioneel minder gesubsidieerd worden. Ook de mate waarin aanvragers werk hebben gemaakt van (culturele) diversiteit en inclusie heeft bij de verdeling van het beschikbare geld een rol gespeeld.

Lees hier het volledige advies.

Terug naar Nieuws