Nieuws

Donderdag 3 september werd tijdens het Theater Festival de eerste ACT Monitor gepresenteerd.  De ACT Monitor is het onderzoek naar de ontwikkelingen in het werk en inkomen van professionele acteurs in Nederland. Acteursbelangenvereniging ACT is voornemens dit onderzoek regelmatig te herhalen om trends te signaleren.

Enkele opvallende resultaten:

  • Het modale bruto jaarinkomen van ACT-leden bedroeg in 2014 om en nabij de € 36.000, wat ongeveer overeenkomt met het modaal inkomen in Nederland. Modaal betekent dat dat de grootste groep is: bijna een kwart van de leden had ongeveer dit jaarinkomen. Meer dan de helft verdiende in 2014 echter minder.
  • Inkomsten uit acteerwerk zijn scheef verdeeld in vergelijking met het totale jaarinkomen: er zijn tamelijk veel ACT-leden die tamelijk weinig verdienen met acteren en tamelijk weinig die er veel mee verdienen. Het modale ACT-lid – de grootste groep dus – verdiende in 2014 minder dan € 4.500 met acteerwerk.

Download de complete monitor hier.

Terug naar Nieuws