Nieuws

Aanbod SSVP januari en februari 2024

Online training Sociale veiligheid en je rol als toezichthouder of bestuurslid (23 januari en 6 februari) Deze bijeenkomst is bedoeld voor toezichthouders en bestuursleden die bij willen dragen aan een prettige en veilige werkomgeving in de organisatie. Na het volgen van de workshop weet je wat jouw rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder of bestuurslid is in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving. Je bent op de hoogte van relevante regelgeving. Ook ben je je bewust van je rol bij het vaststellen en uitdragen van beleid. Je weet hoe je om moet gaan met meldingen en wat er mogelijk is in het kader van preventie. De workshop wordt gegeven door Drs. Alie Kuiper. Zij is bedrijfskundige en gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen op het werk. De bijeenkomst wordt online gehouden en bestaat uit twee avonden waarvan de programma’s op elkaar aansluiten. Het is een interactieve workshop met ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen die wordt georganiseerd in samenwerking met Cultuur + Ondernemen. Aanmelden kan via Cultuur + Ondernemen.

Training Gespreksvoering over grenzen en veiligheid (1 februari)
Tijdens deze training leer je als zakelijk leider of leidinggevende hoe je in jouw organisatie kwalitatief goede gesprekken kunt voeren over grenzen en veiligheid. Uitgangspunt vormt een veilige setting creëren en in stand houden met elkaar. Dat vormt de basis voor het elkaar aanspreken op grenzen en veiligheid. Vooraf word je gevraagd situaties en voorbeelden in te brengen die het voor jou soms niet makkelijk maken om grenzen en veiligheid constructief bespreekbaar te maken. Tijdens de training wordt gewerkt met een trainingsacteur en oefen je met het door jou aangegeven vraagstuk in een simulatie gesprek. De training wordt dus opgebouwd rondom jouw specifieke casuïstiek. Trainer Muriel Schrikkema zal iedere casus expliciet samenvatten en in een theoretisch kader plaatsen. Het theoretisch kader met de 5 belangrijkste aandachtspunten voor een constructieve gespreksvoering over grenzen en veiligheid.

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten.

Terug naar Nieuws