Nieuws

Handreiking Waarden voor een nieuwe taal gelanceerd

Op 10 maart lanceerde Code Diversiteit en Inclusie de handreiking Waarden voor een nieuwe taal. De handreiking bevat concrete handvatten voor het gesprek over inclusie, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en veiligheid. De handreiking is geschreven door politicoloog en theatermaker Mounir Samuel in samenwerking met een divers samengestelde klankbordgroep. Alle door het rijk gesubsidieerde culturele instellingen onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie. De handreiking biedt aanknopingspunten om deze verder te vertalen naar de praktijk. De digitale handreiking werd in een livestream coronaproof aangeboden aan Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Op 7 april wordt een masterclass georganiseerd over de Handreiking. Aanmelden hiervoor kan via de website van Code Diversiteit en Inclusie.

Terug naar Nieuws