Nieuws

Rechtenorganisatie voor uitvoerende podiumkunstenaars NORMA stelt met een noodfonds 500.000 euro beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Acteurs, musici, cabaretiers en dansers kunnen bij het NORMA Corona Fonds tot 16 september maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen. 

Om aanspraak te maken op steun moeten projecten direct bijdragen aan de professionele belangen van makers en hun ‘individuele artistieke ontwikkeling’ ondersteunen.

Het noodfonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector, waarin NORMA samen met andere rechtenorganisaties deelneemt. Het ministerie van OCW heeft het bedrag van dat fonds verdubbeld waardoor in deze privaat-publieke samenwerking in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor projecten van rechthebbenden in de gehele rechtensector.

Meer informatie

Terug naar Nieuws