Nieuws

400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten cultuur

Vanaf komend voorjaar wordt er structureel ongeveer € 400 miljoen extra uitgetrokken voor scholen en door de overheid bekostigde culturele instellingen. Met dit geld kunnen de hogere kosten door inflatie en vooral de stijgende energierekening worden opgevangen.

Dat maakt het kabinet gisteren bekend in de Najaarsnota die naar de Kamer is verstuurd. Dit is een uitzonderlijke maatregel, die is genomen omdat de daadwerkelijke inflatie in 2022 aanzienlijk hoger uitkwam dan aanvankelijk verwacht. Dit komt voornamelijk door de onverwacht hoge stijging van de energieprijzen.

Ieder jaar wordt de begroting aangepast voor bijvoorbeeld stijgende lonen of inflatie. In 2022 is deze prijsstijging, vooral door de gestegen energiekosten, een stuk hoger dan werd geraamd toen de begroting voor 2022 werd opgesteld . Het exacte percentage waarmee de kosten zijn gestegen wordt in de Voorjaarsnota 2023 precies uitgerekend. Voor het ministerie van OCW zal het om ongeveer € 400 miljoen gaan. Hoe dit geld verdeeld wordt over de verschillende OCW-sectoren, zal later duidelijk worden.

Lees meer

Terug naar Nieuws