Nieuws

170 miljoen extra voor cultuur

Gisteren heeft de nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en CU haar regeerakkoord gepresenteerd. Om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken, investeert het nieuwe kabinet structureel 170 miljoen euro per jaar in de creatieve en culturele sector.

Daarbij is een belangrijk aandachtspunt het verbeteren van de arbeidsmarktpositie inclusief een eerlijk salaris voor alle uitvoerenden. Ook wil het kabinet cultuur toegankelijk maken voor iedereen, onder andere door een goede regionale spreiding door heel Nederland en extra investeringen in cultuurparticipatie.

NAPK is blij met de extra structurele investering in cultuur. Dit is een goede eerste stap om de uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken. Tegelijkertijd vragen de geformuleerde ambities nog veel uitwerking. Als werkgeversorganisatie en belangenbehartiger voor de gesubsidieerde podiumkunstenproducenten gaan we graag samen met het nieuwe kabinet aan de slag om de ambities te vertalen naar concrete uitvoering.

Terug naar Nieuws