Wie zijn we?

Mirjam Terpstra. Fotocredits: Anne Lakeman

“De samenleving verandert in rap tempo. Ik wil me inzetten voor een vitale podiumkunstensector, die aansluit bij de maatschappij. De innovatiekracht in de sector is enorm, waardoor de podiumkunsten ook in dit digitale tijdperk onverminderd relevant zijn. Graag help ik met mijn kennis en ervaring de leden van NAPK om goed in te spelen op maatschappelijke trends en beleidsontwikkelingen”.  

Voordat Mirjam Terpstra directeur werd van de NAPK, heeft zij bij de Meervaart het talentontwikkelingsprogramma Meervaart Studio opgezet en verbindingen gelegd met het kunstvakonderwijs en de creatieve industrie. Tientallen jonge makers hebben zo met succes de weg naar de professionele podia gevonden. Als adjunct-directeur droeg zij bij aan de transformatie van de Meervaart van mainstream schouwburg naar een grootstedelijk theater dat de verhalen van nu brengt.  


Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Stichting ParkWest (vanaf augustus 2020)
  • Voorzitter adviescommissie Ynnovaasje en Eksperiment – Provinsje Fryslan (vanaf februari 2021)
  • Voorzitter ledenraad Omroep Zwart (sinds mei 2021)


Directeur
020 – 751 70 11 | mirjam.terpstra@napk.nl