Nieuws

De op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota meldt € 50 miljoen extra voor cultuur in 2019. Dat is conform het regeerakkoord van oktober 2017. De investering gaat onder meer naar talentontwikkeling, ondernemerschap, arbeidsmarkt en cultuurparticipatie. Voor erfgoed is in 2019 € 325 miljoen beschikbaar. Voor het eerst sinds lange tijd noemde de koning cultuur en erfgoed ook prominent in de Troonrede.

Voor de podiumkunstensector zijn extra middelen om uitvoerenden op het toneel én mensen in de back-offices van culturele organisaties behoorlijk te kunnen honoreren een belangrijke prioriteit. We rekenen erop dat de € 3,8 mln. die bestemd is voor ondernemerschap en arbeidsmarkt, onder meer hiervoor wordt ingezet.

Daarnaast vragen we met klem aandacht voor de ondersteuningsfunctie die in de podiumkunstensector vrijwel geheel ontbreekt. Hiervoor is met spoed een deltaplan inclusief investering nodig. Beheer, behoud en ontsluiting van erfgoed, een plek voor debat en reflectie, en collectieve dataverzameling, moeten goed belegd en geborgd worden op een onafhankelijk van de overheid opererende plek.

Zie voor meer informatie over de Miljoenennota Kunsten ’92.

Terug naar Nieuws