Nieuws

De NAPK werkt aan een beleidskader ter preventie van ongewenst/grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunstensector. Dit doen we met een projectgroep bestaande uit leden van de vereniging, een extern expert en een klankbordgroep van direct belanghebbenden die feedback geeft op de content die wordt ontwikkeld.

Het algemene kader moet instellingen helpen om te inventariseren waar in de organisatie en in het productieproces verhoogde risico’s zijn op ongewenst gedrag en hoe ze die risico’s kunnen minimaliseren. Daarvoor ontwikkelen we een set aan tools en handvatten. Ook is het belangrijk dat er een brede bewustwording komt op de noodzaak van preventie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het generieke kader en de tools in de toekomst (met enige aanpassing) ook bruikbaar zijn en ingezet kunnen worden door andere organisaties in de culturele sector.

De online kick-off van dit traject is op 8 maart 2021 van 14.00 tot 16.00 uur

Het programma:
14.00 uur – Welkom door Mirjam Terpstra, directeur van de NAPK
14.05 uur – Korte inhoudelijke introductie door Iris Daalder, projectleider van het traject vanuit de NAPK
14.15 uur – Presentatie door Alie Kuiper, expert op het terrein van preventief beleid bij ongewenste omgangsvormen in organisaties en begeleider van dit proces
14.40 uur – Ruimte voor vragen aan Alie Kuiper of de NAPK over het traject
15.00 uur – inhoudelijk vraaggesprek met leden van de projectgroep en de klankbordgroep
15.40 uur – Ruimte voor vragen naar aanleiding van het vraaggesprek
16.00 uur – Einde.

Belangstellenden voor deze online kick-off kunnen zich aanmelden via deze link.

Terug naar Nieuws