Nieuws

Arbeidsmarktagenda gepresenteerd

Kunstenaars en mensen met andere creatieve beroepen moeten meer gaan verdienen, en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kan daarbij helpen. Het is ook belangrijk te onderzoeken hoe hun vaak slechte aanspraken op sociale zekerheid en pensioen kunnen verbeteren. Hun belangenorganisaties moeten meer samen optrekken en beter overleggen met werkgevers en opdrachtgevers. Dit zijn enkele adviezen uit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2021, die dinsdag 14 november werd aangeboden aan de nieuwe minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. Aan de lijst met adviezen is meegewerkt door werknemers, werkgevers en zelfstandigen uit de culturele sector. Voor de NAPK is dat Lineke Burghout. Het volledige rapport is te downloaden via de website van Kunsten ’92.

Terug naar Nieuws