Wie zijn we?

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is een vereniging met een bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan een directie. De directie ontvangt daarvoor een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Profiel bestuur NAPK
– Het bestuur bestaat uit zoveel personen als er sectoren zijn ingesteld – de zogenaamde sectorbestuursleden – plus drie onafhankelijke bestuursleden.
– Het bestuur wijst uit de onafhankelijke bestuursleden een voorzitter aan en uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
– De voorzitter is niet werkzaam bij een podiumkunstproducent en maakt geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een lid van de NAPK.
– De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, een netwerk in het openbaar bestuur, ervaring met belangenbehartiging en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder.
– De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder.
– Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.
– De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van de leden binnen de vereniging.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: de heer Mr. J. (Joachim) Fleury, consultant internationaal advocatenkantoor Clifford Chance LLP (London & Amsterdam)
(Neven)functies: penningmeester Kunsten’92 (tot december 2021), voorzitter stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, voorzitter stichting Cinergy, voorzitter Stichting dewildeweg, [JF] voorzitter stichting Black Sheep Can Fly, voorzitter stichting Boogaerdt/Van der Schoot, voorzitter stichting Documentair Theater, bestuurslid stichting Acteursgroep Wunderbaum, bestuurslid stichting Allard Pierson, bestuurslid stichting Lizzy Timmers Groep, bestuurslid stichting De Versterking, bestuurslid stichting Qurit, voorzitter stichting Sismo Stories & Performances, senior associate Efesai BV, Chairman of the Board Dash Arts (Londen), non-executive director Vita Gottlieb Ltd (Londen), DGA Sismo Holding BV, president-commissaris Green Safaris Fund BV, president-commissaris KeenCorp BV, bestuurslid Dixon-De Jaeger BV, commissaris AutoFill Technology BV, trustee The Wond’rous Machine Ltd.

Secretaris: mevrouw Drs. E. (Ernestine) Comvalius, columnist, schrijver, toezichthouder
(Neven)functies: lid raad van toezicht Theater Rotterdam, lid raad van toezicht stichting Democratie en Media, voorzitter internationaal literair festival Read my World, lid bestuur stichting Zus’nZo, voorzitter literaire stichting Fixdit, senior associate Efesai BV, voorzitter Black Archives

Penningmeester: mevrouw C. (Cynthia) Barron (MSc), manager business control & kwaliteit UWV
(Neven)functies: bestuurslid stichting Rizoom, penningmeester stichting Vermogensbeheer Zeister Zendingsgenootschap

Bestuurslid sector theater: de heer H.J. (Harmen) van der Hoek, zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni
(Neven)functies: lid raad van toezicht Drents Museum

Bestuurslid sector muziek: de heer T. S. (Tido) Visser, directeur Nederlands Kamerkoor

Bestuurslid sector dans: de heer E. (Erik) Pals, algemeen directeur Scapino Ballet Rotterdam
(Neven)functies: bestuurslid stichting Off Projects, bestuurslid stichting MakeMoveThink, lid van de stichtingsraad en voorzitter adviescommissie Theater Dans en Film van het Prins Bernhard Cultuurfonds, penningmeester stichting Mugmetdegoudentand

 Rooster van aftreden bestuur

NaamEerste benoemingHerbenoeming/einde 1e termijnUiterste datum van aftreden
Joachim Fleury, voorzitter20-05-201020-05-201920-05-2022
Cynthia Barron, penningmeester16-05-201916-05-202216-05-2025
Ernestine Comvalius, secretaris01-06-201601-06-201901-06-2022
Harmen van der Hoek24-04-201824-04-202124-04-2024
Erik Pals11-10-201611-10-201911-10-2022
Tido Visser01-07-201801-07-202101-07-2024