Wie zijn we?

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is een vereniging met een bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan een directie. De directie ontvangt daarvoor een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Profiel bestuur NAPK
– Het bestuur bestaat uit zoveel personen als er sectoren zijn ingesteld – de zogenaamde sectorbestuursleden – plus drie onafhankelijke bestuursleden.
– Het bestuur wijst uit de onafhankelijke bestuursleden een voorzitter aan en uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
– De voorzitter is niet werkzaam bij een podiumkunstproducent en maakt geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een lid van de NAPK.
– De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, een netwerk in het openbaar bestuur, ervaring met belangenbehartiging en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder.
– De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder.
– Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.
– De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van de leden binnen de vereniging.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: mevrouw G. (Gina) Dumfries, Chief Legal Officer Globadyme

Secretaris: de heer A. (Abdel) Daoudi, freelance regisseur bij Toneelschuur Producties, Toneelgroep Oostpool

Penningmeester: mevrouw C. (Cynthia) Barron (MSc), manager business control & kwaliteit UWV
(Neven)functies: bestuurslid stichting Rizoom, penningmeester stichting Vermogensbeheer Zeister Zendingsgenootschap

Bestuurslid sector theater: de heer H.J. (Harmen) van der Hoek, zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni
(Neven)functies: lid raad van toezicht Drents Museum

Bestuurslid sector muziek: de heer T. S. (Tido) Visser, creatief directeur Nederlands Kamerkoor

Bestuurslid sector dans: mevrouw M. (Marieke) van ’t Hoff, zakelijk directeur Introdans

Bestuurslid sector overig: mevrouw E. (Ezra) Bredius, zakelijk leider ’t Barreland

 Rooster van aftreden bestuur

NaamEerste benoemingHerbenoeming/einde 1e termijnUiterste datum van aftreden
Gina Dumfries, voorzitter23-05-202223-05-202523-05-2028
Cynthia Barron, penningmeester16-05-201916-05-202216-05-2025
Abdel Douadi, secretaris01-06-202201-06-202501-06-2028
Harmen van der Hoek24-04-201824-04-202124-04-2024
Marieke van ’t Hoff01-01-202301-01-202601-01-2029
Tido Visser01-07-201801-07-202101-07-2024
Ezra Bredius01-11-202301-11-202601-11-2029