Nieuws

De Nederlandse muziekensembles die zijn aangesloten bij branchevereniging NAPK hebben een basis voor een richtlijn voor de honorering van hun musici opgesteld. De richtlijn is het resultaat van een anderhalf jaar geleden ingezet traject om de belonings­achterstand van circa 40% ten opzichte van musici in symfonieorkesten zichtbaar te maken.

De sector is blij dat de minister van OCW de problematiek ziet en verbetering van de beloning voor ensemblemusici wil aanjagen. Hiervoor heeft zij onlangs een incidentele bijdrage van € 600.000 beschikbaar gesteld aan het Fonds Podiumkunsten. Om de richtlijn daadwerkelijk bij alle ensembles te kunnen implementeren is structureel een veelvoud van dit bedrag nodig. Werkgevers zien de totstandkoming van deze richtlijn als het startpunt van een fase waarin zij met al hun stakeholders gaan onderzoeken hoe de benodigde financiering voor het inlopen van deze achterstand gerealiseerd kan worden.

De gezamenlijke werkgevers zijn tevens in gesprek met FNV KIEM Klassieke Muziek en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Deze partijen onderschrijven de ambitie van de ensembles om de arbeidsvoorwaarden voor hun musici te verbeteren.

Waar binnen de podiumkunsten de theater- en dansgezelschappen een gezamenlijke cao hanteren en ook de orkesten een cao kennen, was er tot nu toe voor de muziekensembles geen collectief arbeidsvoorwaardenbeleid. In de loop der jaren heeft dit geleid tot een achterstand in de beloning van musici. De bezuinigingen op de cultuursector maakten dat veel instellingen zich genoodzaakt zagen om te snijden in de eigen organisaties en in te teren op hun reserves. In de huidige situatie is er nog geen mogelijkheid om de honoraria van musici volledig naar een redelijk niveau te brengen.

Dat behalve de muziekensembles ook veel andere culturele instellingen problemen hebben met het redelijk betalen van hun medewerkers, werd duidelijk in het rapport dat de SER en de Raad voor Cultuur begin 2016 uitbrachten over de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector. Gezamenlijke werkgevers zien dit rapport als een aanmoediging dat hun inspanningen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van hun musici, op breed draagvlak kunnen rekenen.

 

 

Terug naar Nieuws