Nieuws

De grote professionele muziekensembles in Nederland die werken met meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, moeten in 2019 en 2020 extra geld krijgen om hun musici een beter honorarium te kunnen betalen, zo heeft de Tweede Kamer vandaag met ruime meerderheid besloten. Er komt per jaar € 300.000 bij. De muziekensembles zien dit als een steun in de rug bij de ontwikkeling van een eigen cao.

De extra gelden worden toegevoegd aan een regeling van het Fonds Podiumkunsten die zodanig moet worden aangepast dat het budget direct ter beschikking komt van de muziekensembles. Groen Links en D66 hadden hiertoe op 19 november jl. een motie ingediend.

De muziekensembles behoren tot de wereldtop en maken zich al jaren hard voor een betere honorering van hun musici. Deze ligt gemiddeld 40% onder het niveau van de diverse cao’s in de podiumkunsten.

Met het structureel verbeteren van de beloning van hun musici, willen de ensembles toewerken naar een eigen cao en daarmee uitvoering geven aan fair practice voor alle werkenden in de sector. Dat betekent dat in de toekomstige cao niet alleen bepalingen zullen staan voor goed werkgeverschap, maar ook voor goed opdrachtgeverschap.

Directeur van de NAPK, Yolande Melsert: “We zijn hier blij mee. Het concreet werken aan een cao is een belangrijke mijlpaal voor de muziekensembles. Tot nu toe ontbreken collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden voor deze sector. We streven naar een moderne, vernieuwende cao die goed aansluit op de ensemblepraktijk met werknemers en zzp’ers. Deze extra middelen zijn een voorzichtige, eerste stap, maar ook een krachtig en positief signaal.”

Terug naar Nieuws