Persberichten

Cultuursector op de bres voor de podiumkunsten

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Kunsten ’92 zijn vandaag een gezamenlijk offensief gestart ter voorkoming van een kaalslag bij Fonds Podiumkunsten. De verenigingen roepen hun achterban op om cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer te mailen en op 18 …

Extra middelen voor musici muziekensembles

De grote professionele muziekensembles in Nederland die werken met meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, moeten in 2019 en 2020 extra geld krijgen om hun musici een beter honorarium te kunnen betalen, zo heeft de Tweede Kamer vandaag met ruime …

Mores Online gelanceerd

Vandaag is het nieuwe, onafhankelijke meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector gelanceerd. Mores.online is de toegankelijke, onafhankelijke en centrale plek waar iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten-, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht kan …

Algemeen verbindend verklaring Cao Toneel en Dans van kracht

Met de publicatie in de Staatscourant is de Cao Toneel en Dans 2016-2019 algemeen verbindend verklaard (avv) vanaf 25 april 2017. Dit betekent dat de producenten van toneel- en/of dansvoorstellingen die niet zijn aangesloten bij de NAPK, de algemeen verbindend …

Richtlijn voor honorering musici muziekensembles

De Nederlandse muziekensembles die zijn aangesloten bij branchevereniging NAPK hebben een basis voor een richtlijn voor de honorering van hun musici opgesteld. De richtlijn is het resultaat van een anderhalf jaar geleden ingezet traject om de belonings­achterstand van circa 40% …

Nieuwe cao voor dans- en theatersector samen

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, NAPK en FNV KIEM, hebben voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke cao voor de theater- én de danssector afgesloten. Hierbij is gekozen voor een minimum-cao die een stevig fundament voor …