Nieuws

Algemeen verbindend verklaring Cao Toneel en Dans van kracht

Met de publicatie in de Staatscourant is de Cao Toneel en Dans 2016-2019 algemeen verbindend verklaard (avv) vanaf 25 april 2017. Dit betekent dat de producenten van toneel- en/of dansvoorstellingen die niet zijn aangesloten bij de NAPK, de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen moeten toepassen voor hun personeel.

Met de AVV wordt een belangrijke stap gezet richting het versterken van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, waarover de SER en de Raad voor Cultuur onlangs een gezamenlijk advies uitbrachten. Sociale partners gaan nu, mede in het verlengde van dit advies, in overleg over de wijze waarop zij een brede naleving van de cao kunnen bevorderen. Klik hier voor het volledige persbericht.

De avv-cao vind je op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Terug naar Nieuws